AIRVISUAL NAPRAVIO VELIKU GREŠKU: Gračanica nije među najzagađenijim gradovima

Povodom objave rezultata kontrole zraka u svijetu na web stranici AirVisual i rangiranja općine Gračanice na visoko treće mjesto najzagađenijih sredina u BiH i Europi te među 150 najzagađenijih gradova u svijetu, reagirala je Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove općine Gračanica sa upitom vlasniku web portala na kojim lokacijama je vršeno mjerenje i po kojim standardima su obrađeni rezultati mjerenja, odnosno da li su korišteni standardi Europske unije o kvaliteti zraka.

Odgovorom AirVisuala je potvrđeno da objavljeni podaci nisu tačni, da se ne odnose na Gračanicu i da u Gračanici nema postavljene mjerne stanice za mjerenje zagađenja zraka.

Prethodno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda potvrđeno kako ova ustanova ovlaštena za kontrolu kvalitete zraka nije upoznata ko je u stvari Air Visual i po kojim parametrima vrši mjerenje kvaliteta zraka, dok federalni zavod redovno na svojoj stranici objavljuje podatke o kvaliteti zraka u Federaciji BiH, a da se pri tome redovno preuzimaju podaci Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona te kako se analize kvaliteta zraka vrše po EU standardima.

Airvisual je, prema podacima objavljenim na njihovoj web stranici, internacionalni tim osnovan 2015. godine, sa sjedištima u Švicarskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Kini. Tim je sada dio kompanije IQ Air za proizvodnju tehnoloških rješenja za čišćenje zraka sa sjedište m u Švicarskoj.
U pisanom odgovoru AirVisuala uz izvinjenje na uznemiravanju građana Gračanice priznaju kako je došlo do pogreške zamjenom mjernog mjesta kvalitete zraka potvrđujući to i koordinatom mjerne stanice. Navedene koordinate se prema priznanju Air Visuala odnose na Skver u Tuzli, a ne u Gračanici.
Nakon toga, Služba je u novom dopisu tražila od vlasnika web stranice da objavi na web stranici da su podaci za općinu Gračanica pogrešni i da izvrši ispravku podataka.

Na web stranici je objavljena ispravka http://support.airvisual.com/knowledgebase/articles/1905178-changelog-2018-world-air-quality-report kao i izvještaj u kojem su podaci izmijenjeni https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities/world-air-quality-report-2018-en.pdf

Općina Gračanica očekuje od nadležnih organa u Federaciji BiH da se javno izjasne o podacima zagađenosti zraka u Federaciji BiH koji plasiraju javnosti u medijima te da li se isti i po kojim standardima mogu koristiti u radu.
Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove općine Gračanica žali što su građani olako prihvatili objavljene rezultate kao relevantne i uz negativne komentare na društvenim mrežama uznemirili naše građane. Pitanje je da li će šteta u pogledu ugleda Gračanice, biti ispravljena.

Općina Gračanica kao jedinica lokalne samouprave kontinuirano implementira projekte iz oblasti zaštite okoliša, naročito energetske efikasnosti, smanjenja emisije CO2 i ostalih štetnih polutanata.
Zabrinjava i to što se sve češće na društvenim mrežama i u medijima objavljuju i dijele neprovjerene informacije i vijesti bez provjere kod ovlaštenih institucija, agencija i zavoda koje nemaju priliku da na svaku lažnu vijest reaguju pravovremeno.