Infrastrukturni radovi u Gradačcu i Živinicama

GRADAČAC

Završeno asfaltiranje saobraćajnice u Srnicama Donjim

Završeni su radovi na asfaltiranju saobraćajnice u mjesnoj zajednici Srnice Donje na relaciji Srnice Donje – Špionica Centar (Općina Srebrenik). Ova dionica duga je 1396m. Vrijednost radova iznosi 265.000 KM a izvođač je JV JATA GROUP/HERING. Radove zajednički finansiraju Federalna direkcija cesta i Općina Gradačac.

Trenutno se izvode završni radovi na uređenju saobraćajnice posipanjem i uređenjem bankina i postavljanjem propusta za oborinske vode.

Početak radova u ul. Branilaca grada

Nakon sanacije vodovodne mreže i odvodnih sistema u ul. Branila grada otpočela je rekonstrukcija i saobraćajnice. Radi se o dionici dužine oko 150 m novog asfaltnog sloja u vrijednosti 100.000 KM.

Ovim radovima projekat “Izgradnja i rekonstrukcija gradskih ulica i lokalnih cesta na području općine Gradačac” za 2018. ulazi u završnu fazu. Vrijednost kompletnog projekta je oko 1.5 miliona KM  u sklopu kojeg  će se izgraditi 21  putni pravac.

 

ŽIVINICE

Asfaltirana dionica puta Trasa-Bašigovci prema Kovačima

Mnogo je putnih dionica, na području Općine Živinice, koje su asfaltirane kroz projekte planirane za 2018.godinu. Asfaltiranje dionice lokalnog puta Trasa – Bašigovci prema Kovačima je uspješno završeno.

Dužina novoasfaltirane putne dionice je 100 metara, a širina 3,5 metra.

Budžetskim sredstvima je finansirano asfaltiranje navedene putne dionice, a za ovu namjenu izdvojeno je 10.079,42 KM.

Završeno asfaltiranje još nekoliko putnih dionica u Općini Živinice

U proteklom periodu je na području Općine Živinice asfaltirano još nekoliko novih dionica lokalnih puteva.

U Mjesnoj zajednici Litve, asfaltirana je nova dionica puta u dužini od 100 metara, kao i 350 metara kvadratnih platoa ispred zgrade MZ Litve gdje je urađen sistem odvodnjavanja, uključujući i postavljanje ivičnjaka.

Također, asfaltirana je i dionica lokalnog puta u Ciljugama II, Noćko mljekara – put prema Staroj Prugi, dužine 100 metara.

Pored navedenih dionica puta, asfaltiran je i nastavak puta Husići – Dud u Mjesnoj zajednici Lukavica Donja u dužini od 400 metara.

Za realizaciju navedenih projekata ukupno je utrošeno oko 80.000,00 KM, a novčana sredstva za ovu namjenu izdvojena su iz Budžeta Općine Živinice za 2018. godinu.

Na godišnjem nivou za 2018. godinu napravljeni su značajni koraci ka unapređenju kvaliteta življenja građana Općine Živinice. Projekti koji su realizovani ili su u fazi realizacije obuhvataju svaki aspekt ljudskog djelovanja. Kroz asfaltiranje različitih dionica lokalnih puteva postiže se kvalitetnija i lakša putna komunikacija između grada i naselja Općine Živinice. Zahvaljujući brzom i efikasnom radu svih oni koji su odgovorni za realizaciju mnogih projekata na području Općine Živinice uspješno se privodi kraju sve planirano za tekuću godinu.