Infrastrukturni radovi u Lukavcu, Gradačcu i Živinicama

U toku radovi rekonstrukcije trotoara u Lukavcu u ulici Patriotske lige

U toku su radovi na uređenju trotoara u ulici Patriotske lige, sa obje strane ulice od Hotela i Konzuma, pored srednjih škola i ispred Planike do raskrsnice.

Kako je istakao Općinski načelnik dr.sc. Edin Delić, radi se o dijelu trotoara u samom srcu grada, dijelu trotoara kojim prolaze sva djeca u školu, pacijenti u Dom zdravlja i ovaj dio je, između ostalih, prepoznat kao prioritetan za uređenje.

Asfaltiranje trotoara u ovom dijelu grada značajno će olakšati kretanje građana i sve će biti urađeno u skladu sa potrebama osoba sa invaliditetom.

Rekonstrukcija dijela vodovodnog sistema u Gradačcu u MZ Vučkovci

U sklopu projekta „ Vodosnabdijevanja Gradačca „, kojeg realizuje JP „ Komunalac „ d.d. Gradačac i Općina Gradačac, vrši se izgradnja potisnog cjevovoda LOT-2. Tokom implementacije ovog projekta došlo je do ukrštavanja cjevovoda sa postojećim cjevovodom kojim se snabdijeva MZ Vučkovci pitkom vodom.

Kako bi se ova pitanja rješavala zaključen je sporazum krajem 2018. između JP Komunalac d.d. Gradačac ( implementator projekta ), Općine Gradačac, MZ Vučkovci i Domažić d.o.o. Vučkovci. Ovim sporazumom predviđeno je rješavanje problema u slučaju ukrštanja ovih cjevovoda. Implementator će u dogovoru s predstavnicima MZ Vučkovci naložiti izvođaču radova da na spornim mjestima se uradi zamjena postojećeg cjevovoda.

S tim u vezi ovih dana vrše se radovi na zamjeni i ugradnji dijela novog cjevovoda za MZ Vučkovce za koje je finansijska sredstva obezbijedila Općina Gradačac. Ovi radovi doprinijet će kvalitetnijem vodosnabdijevanju građana ovog područja pitkom vodom i maksimalno se izbjeći prekidi prilikom implementacije projekta „ Vodosnabdijevanja Gradačca „.

Ovim sporazumom su prevaziđena eventualna sporna pitanja u vezi implementacije najvažnijeg infrastrukturnog projekta Općine Gradačac a kako bi područje MZ Vučkovci imalo kontinuirano snabdijevanje pitkom vodom. Napominjemo da su radovi na ovoj dionici u završnoj fazi i da se uskoro očekuje nastavak radova na sljedećim fazama ovog projekta.

Počela izgradnja biciklističke staze u Živinicama

U protekloj sedmici je, na području Općine Živinice, počela realizacija projekta izgradnje biciklističke staze koja će se raditi u formi autoputa za bicikle, jedinstvenog u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, posjetio novootvoreno gradilište.

Izgradnja prvog autoputa za biciklo u Bosni Hercegovini planirana je na području Ciljuga u Živinicama. Realizacijom ovog projekta povezat će se historijski značajne destinacije koje se nalaze u Općini Živinice. Dakle to su Toplice, zatim Džebarska džamija koja je fantastičan primjer živinčke historije, te biodiverzitet Konjuha.

Planirana izgradnja navedenog autoputa za bicikla je u dužini od 2,5 kilometra.

Projekat Izgradnje biciklističke staze će se realizovati u dvije faze, a vrijednost navedenog projekta je 224.000,00 KM. Prva faza će se finansirati iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu, gdje je izdvojeno 175.000,00 KM, dok su sredstva u iznosu od 49.900,00 KM, koja su potrebna za drugu fazu, obezbijeđena od Ministarstva prostornog uređenja.

Razvoj turizma, kao jednog od bitnih faktora koji neposredno utiče na sam razvoj Općine Živinice, je intencija vodeće vlasti Općine Živinice na čelu sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem. S tim u vezi, pripremljen je i izrađen Nacrt Strategije razvoja turizma Općine Živinice, kao jednog izuzetno značajnog strateškog dokumenta.

Bitan element Nacrta Strategije razvoja turizma Općine Živinice je i Biciklistički turizam, koji je sve popularniji u svijetu. Biciklistički turizam se odlikuje mnogim prednostima, prije svega je jeftin i prilagodljiv, omogućava putovanje na daljinu i istaživanje prostora prirode, i uključuje širok dijapazon korisnika. Dakle, cilj je preko biciklističkih staza pružiti mogućnost dolaska u prirodu, te je na taj način zaštiti i sačuvati za sve sljedeće generacije.