KO FOM SDP BiH Tuzla kandiduje Kenana Hadžihasanović iz Tuzle za predsjednika Foruma mladih SDP BiH

Kantonalna organizacija FOM SDP BiH Tuzla, uz punu podršku gradskih i općinskih organizacija iz Tuzlanskog kantona, je kroz niz sjednica jednoglasno postavila strateške ciljeve.

Shodno tome, KO FOM SDP BiH Tuzla kandiduje Kenana Hadžihasanovića iz Tuzle za predsjednika Forum mladih SDP BiH.

Kenan je dobio podršku svih gradskih/općinskih organizacija u Tuzlanskom kantonu, ali i veliku podršku iz ostatka Bosne i Hercegovine.

Hadžihasanović je rođen u Tuzli, 1996. godine gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju „Meša Selimović“. Trenutno je student četvrte godine Fakulteta elektrotehnike odsjeka Računarstvo i informatika na Univerzitetu u Tuzli.

Kroz svoj društveni angažman predstavljao je 300.000 srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini kroz MRESVUBiH, uspješno implementirao projekte u Tuzli i Tuzlanskom kantonu u iznosu preko 50.000KM.

Ideji socijaldemokratije doprinjeo je kroz članstvo u radnoj grupi pri IUSY-u osnovanoj u Briselu, a predstavljao je i Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom forumu demokratije u Strasbourgu. U prethodnoj izbornoj kampanji bio je član izbornog štaba pri KO SDP BiH Tuzla.