OO SDP BiH Gračanica: Saopćenje za javnost sa 25. sjednice Općinskog vijeća

Maksimalno angažovan i predan uspješnom radu Općinskog vijeća, može se nazvati rad Kluba vijećnika SDP-a Gračanica na posljednjoj sjednici ovog organa u 2018.godini. Diksusije i prijedlozi vijećnika Kluba SDP-a po svim važnijim tačkama dnevnog reda 25. sjednice rezultirali su između ostalog usvajanjem budžeta za 2019. godinu na koji su naši vijećnici imali prvo nekoliko prijedloga, a potom i amandmana uvrštenih u konačan dokument predlagača Općinskog načelnika, koji će biti mehanizam daljeg razvoja općine Gračanica. Cilj je i u 2019. godini unaprijediti život svih građana što će omogućiti i rad kroz usvojeni Program rada Općinskog vijeća Gračanica.

Kako je već ranije dogovoreno, a predviđeno izmjenama Statuta općine, vijećnicima je usvajanjem odluke o uspostavljanju mehanizma komunikacije s građanima tzv. “građanskog sata“ omogućeno da u koordinaciji Predsjedavajućeg Općinskog vijeća i građana ostvare bližu saradnju i dostupnost za konsultacije, njihove prijedloge i primjedbe kako bi i rad vijećnika na zadovoljstvo građana bio efikasniji. I ovaj način komunikacije vijećnici SDP-a jednoglasno su podržali.

I po ostalim tačkama koje su se našle na dnevnom redu posljednje sjednice u 2018. godini, vijećnici Kluba SDP-a dali su svoj doprinos, a posebno se istakli u pitanjima i inicijativama interesujući se između ostalog za uvođenje druge smjene rada Službe porodične medicine u Domu zdravlja u Gračanici te stvaranju boljih uslova za rad Poslovnice Zavoda zdravstvenog osiguranja u Gračanici kako bi se otklonile gužve koje već godinama stvaraju probleme građanima prilikom ovjeravanja zdravstvenih knjižica i ostvarivanja drugih usluga u ovoj ustanovi.

I na kraju zaključujući 2018. godinu u svom radu, Klub vijećnika SDP-a Gračanica je odlučan da i u nadolazećoj godini ostane dosljedan zacrtanim ciljevima i postavljenim zadacima, a to su prije svega napredak lokalne zajednice i stvaranje uslova za život kakav građani Gračanice zaslužuju. Sigurno je da neće biti lako i da je obiman posao pred nama te da je za ostvarenje navedenog potrebno i dosta vremena.

U tom pravcu svim građanima općine Gračanica želimo puno lične sreće, zdravlja, strpljenja i radosti i čestitamo nastupajuću 2019. godinu.

 

Klub vijećnika SDP-a

OO SDP BiH Gračanica