OO SDP BiH Gračanica: Saopćenje za javnost sa 27. sjednice Općinskog vijeća

Brojna pitanja i inicijative vijećnika Kluba SDP-a u općinskom vijeću Gračanica bila su uvod u aktivan rad vijećnika tokom 27. sjednice Općinskog vijeća kroz diskusije i prijedloge na predložene tačke dnevnog reda.

Diskusije vijećnika i drugih političkih subjekata potvrdile su opredijeljenost da Predsjedavajući Općinskog vijeća Gračanica radi digniteta ovog predstavničkog organa i nadležnosti koje mu prema Statutu i Poslovniku vijeća pripadaju, treba zadržati profesionalni status. U prilog ovome ide i očekivanje da općina Gračanica dobije  status Grada. Vijećnici su bili mišljenja, a koje će se precizirati kroz javnu raspravu, da i predsjednicima vijeća mjesnih zajednica pripadne adekvatna naknada s obzirom da oni obavljaju veliki broj aktivnosti u svojim mjesnim zajednicama.

Našu pažnju zaokupila su dva nacrta odluka, o komunalnom redu i komunalnim djelatnostima koja zaslužuju posvećenost vijećnika, ali i građana, kako bi se javnim raspravama, novim odlukama na najbolji način uredila ova oblast koja osigurava uslove života stanovnika općine. Ponosni smo da je pohvaljen Program rada i ostvarivanje politike općinskog načelnika za 2018.godinu što govori  o uspješnom i koordiniranom radu Predstavničke i Izvršne vlasti općine Gračanica. Diskusijama i pitanjima vijećnici SDP-a na sjednici vijeća interesovali su se za rad Gradske toplane i isporuku toplotne energije s posebnim akcentom na nedavna dešavanja u prekidu isporuke iste građanima i mogućnostima ovog preduzeća kojima bi se u budućnosti izbjegle ovakve situacije, kao i o sigurnosnoj i bezbijednosnoj situaciji na općini, kroz Informaciju iz Policijske uprave Gračanica. Sugerisano je da policijski službenici u skladu sa mogućnostima i ljudskim resursima trebaju više biti prisutni na terenu i građanima pružiti potrebnu sigurnost, a posebno u saobraćaju.

Data je i podrška menadžmentu osnovne škole “Hasan Kikić” Gračanica u aktivnostima izdvajanja paralelne muzičke škole u samostalnu javnu ustanovu osnovna muzička škola Gračanica.

Klub vijećnika koristi priliku da uz saopćenje o radu 27. sjednice općinskog vijeća Gračanica, svim građanima  čestita 01.mart Dan nezavisnosti BiH. Ovo je dan kojim potvrđujemo našu opredijeljenost nezavisnoj Bosni i Hercegovini, državi svih građana i ravnopravnih naroda.

Klub vijećnika SDP-a

OO SDP BiH Gračanica