Srebrenik: Uspješno održan Socijaldemokratski kratki otvoreni kurs

U prostorijama Opštinske organizacije SDP BiH Srebrenik održan je Socijaldemokratski kratki otvoreni kurs – SKOK.  Domaćin kursa bila je organizacija Foruma mladih Srebrenik.

Cilj SKOKa je otvoriti mladim ljudima prozor u vrijednosti, temelje i principe socijaldemokratije i zainteresirati ih da se uključe u dalje izučavanje tih vrijednosti.

Predavači na SKOK-u su bili dojučerašnji učesnici edukacija i to je ono što ima posebnu dimenziju gdje edukativni programi koje organizuje SDP BiH zajedno sa partnerskim organizacijama, polako, ali sigurno, daju vidljive rezultate i pokazuju da ulaganje u vlastite kapacitete i u mlade ljude je najbolje utrošeno vrijeme i trud.

Kroz predavanje i diskusiju, bilo je vidljivo da su mlade osobe izuzetno solidarne i privržene osnovnim principima socijaldemokratije, ali i svjesni odgovornosti koja leži na njima u budućnosti.

Tokom mjeseca marta SKOK će biti realizovan u preko 40 opština i gradova Bosne i Hercegovine.

Učesnici koji uspješno završe edukaciju SKOK, a žele dodatno da nadograđuju svoje znanje imaju mogućnost da učestvuju i u naprednijim vidovima edukacije koje će da organizuje Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.