Živinice: Uspješno održan Socijaldemokratski kratki otvoreni kurs

Protekla dva dana, 12. i 13.marta tekuće godine, u Živinicama je u organizaciji Foruma mladih SDP BiH Živinice, održan Socijaldemokratski otvoreni kurs. Predavač/ica na ovom edukativnom ciklusu bili su Adis Kovčić i Amela Kišić iz Tuzle, koji su na kreativan način predstavili ono što socijaldemokratija jeste i proizveli diskusije kroz koje su mladi Živinica pokazali znanje, motivaciju i želju da se grade kroz aktivizam u SDP BiH.

Zaključeno je da Živinice kao općina s izrazitim kapacitetima za razvoj treba motivisane mlade ljude koji će svoju želju za boljim realizirati upravo kroz prizmu socijaldemokratije, kroz njene vrijednosti i ideje slobode, jednakosti i solidarnosti.

Ono što je posebno važno je broj mladih ljudi koji do sada nisu bili članovi/ice FOM SDP BiH a koji/e su nakon SKOK-a odlučili da se aktiviraju i pridruže velikoj socijaldemokratskoj porodici.